ODWIEDŹ NASZĄ NOWĄ STRONĘ


Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
Instytut Polimerów Zakład Biomateriałów
i Technologii Mikrobiologicznych
70-322 Szczecin,
ul. Pułaskiego 10
tel. 091 449 48 28
faks 091 449 40 98

Witamy na stronach ZBTM!

Zakład Biomateriałów i Technologii Mikrobiologicznych prowadzi prace badawcze
o charakterze interdyscyplinarnym, obejmujące technologię materiałów polimerowych, podstawy procesów biotechnologicznych, w tym mikrobiologicznych
i inżynierii biomedycznej. Szczególną uwagę poświęcamy polimerom i materiałom polimerowym ulegającym biodegradacji do zastosowań w opakowalnictwie i w technikach medycznych (implanty, hydrożele, materiały dla inżynierii tkankowej
i nanomedycyny).

 


statystyka